Idzie zima. Trzeba wyczuć ten moment

Momentem wyczutym nazywamy wyrwę czasookresową, odpowiadającą oraz współgrającą z zaistniałą wtenczas sytuacją, zgodną z określonym psychopozytywizmem stworzonym przez jednostkę i opartym na skojarzeniu chwilowym lub długotrwałym, w zależności od przekazywanych […]